Előadások, rendezvények

Mindfulness módszerek a klinikumban – sajátélményű gyakorlattal ötvözött továbbképzés

  Dátum: 2019.11.21. (csütörtök), 10.00-16.30

  Helyszín: Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, 1135 Budapest, Lehel u. 59. "B" épület II. emelet

  Vezeti: Prof. Dr. Füredi János, Csigó Katalin PhD, Dr. Németh Attila, Dr. Nyitray Kornélia, dr. Moretti Magdolna

  Csoportlétszám: minimum 20, maximum 50 fő

  Ár: 18000 Ft.

  Egyéb megjegyzések:

Az esemény pszichiáterek és pszichológusok számára 12 CME pontttal akkreditált képzésnek minősül, emellett bárki (nem kizárólag a segítő szakmában dolgozók) számára nyitott.

Részletes program és jelentkezés az Oftex portálon lehetséges.

Oftex kódszám: SE-TK/2019.II/00257

 

Jelentkezés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

Mindfulness alkalmazása a szexuális diszfunkciók kezelésében

  Dátum: 2019. június 1. 15.15-15.35

  Helyszín: A Magyar Szexuális Medicina Társaság VI. Konferenciája , Szeged, Forrás Hotel

  Vezeti: Dr. Vizi János és Dr. Nyitray Kornélia

  Csoportlétszám:

  Ár:

  Egyéb megjegyzések:


Absztrakt

A szexben csakúgy, mint az élet más területein a figyelem elterelődése teljesen szokványos jelenség. A figyelem a szexualitáshoz kapcsolódó testi- lelki élményekről, érzékszervi észlelésekről az észlelt testi működések megfigyelésére, azok kognitív minősítésének terrénuma felé terelődik. Evolúciós okokból a mentális működések elsősorban a veszélyhelyzeteket monitorozzák, azok elkerülését célozzák. A szexuális funkcionálással interferáló mentális tartalmak is általában valamilyen a szorongással kapcsolatosak. Ez megnyilvánulhat a hétköznapi aggodalmak kikapcsolásának képtelenségében, vagy a személyes hiedelmekben gyökerező szexuális „normákkal” adekvát megfelelés monitorozásában. Ilyen szexuális hiedelmek kialakulhatnak a „normálisnak” címkézett szexuális működésre vonatkozóan (pl. a „siker” fogalma vagy az „ilyennek kellene lennie, és ha nem ilyen, akkor nem az igazi” típusú gondolatok). Ezek a mélyen gyökerező hiedelmek felfedezhetők az erektilis diszfunkció és az ejaculatio praecox vagy a női orgazmuszavarok hátterében is. A szorongás gyakori következménye a monitorozás, a társsal való kapcsolattól és a helyzettől elszakadt én-centrikus önmegfigyelés. A folyamatot pedig a szorongás keltette szimpatikus izgalom hatására beinduló ördögi kör súlyosbítja.

A mindfulness abban segíthet, hogy az aktuális szituációra irányuló teljes figyelmet pillanatról pillanatra az „itt és mostra” irányítsa és ha az mégis elterelődne, gyengéden és kedvesen visszaterelje. Előítéletektől és minősítésektől mentesen elfogadja a partnert és az aktuális tapasztalatokat, úgy ahogy azok vannak, anélkül, hogy az elvárásoknak, előítéleteknek megfelelően címkézné azokat. Ebben a jelenlét alapú, testi, érzékszervi szintű megélésben az egyik kulcs a figyelemirányítás művészete. Segít felismerni a különbséget a konceptuális és érzékszervi lét között, és valahányszor elterelődik a figyelem, újra és újra gyengéden visszaterelni a jelen-létbe, az együtt-létbe. Másrészről a mindful szex magában foglalja azt is, hogy képesek vagyunk magunkra, a partnerünkre és a megélt élményeinkre is minősítések nélkül tekinteni. Elfogadni minden tapasztalatot, anélkül hogy automatikusan „rossz” vagy „jó” kategóriába rendeznénk, vagy megpróbálnánk megváltoztatni azokat. A mindfulness két pillére tehát a figyelemirányítás fejlesztése és a hozzáállás megváltoztatása. Ezek a készségek tapasztalati úton meditációs gyakorlatokkal fejleszthetők, és olyan általános szemléletbeli változással járhatnak, ami nem csak a szexualitásban, hanem az élet más területein is több örömöt és elégedettséget hozhatnak.

Jelentkezés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

Mindfulness – egy ősi módszer újraéledése a lelki ellenállóképesség védelmében

  Dátum: 2019. április 13-14. (szombat - vasárnap)

  Helyszín: VI. Interdiszciplináris Holisztikus Életmód Kongresszus, Ferencvárosi Művelődési Központban (1096 Budapest, Haller u. 27.)

  Vezeti: Dr. Nyitray Kornélia

  Csoportlétszám:

  Ár: Ld. megjegyzésben

  Egyéb megjegyzések:

A rendezvény fő témája  “A gyógyítók egészsége”.  Előadásomban ehhez kapcsolódva azt foglalom össze, milyen hatással lehet a mindfulness (éber jelenlét) gyakorlása a gyógyítók egész-ségére és a gyógyítás minőségére. Bemutatok néhány olyan rövid mindfulness gyakorlatot is, amivel akár egy zsúfolt nap közben  is fellélegezhetünk pár pillanatra, hogy utána megújultan folytathassuk a hivatásunkat.

Absztrakt

Gyógyító szakemberként, akik a betegek szenvedését hivatottak csökkenteni, mi magunk is stresszhatás alatt dolgozunk. A Medscape nemrég megjelent felmérése szerint az orvosok közel fele az Egyesült Államokban is kiégés tüneteiről számol be. A kiégés nemcsak az empátia kifejezését nehezíti meg, az ellátás minőségét gyengíti, és a beteg- elégedettséget csökkenti, a tévedések és műhibák számát növelheti, de a saját személyes jól-létünkre és magánéletünkre is rányomhatja bélyegét (alkohol/drog abúzus, balese- tek, stresszzavarok,-betegségek, családi és párkapcsolati viszályok stb.). Előadásomban röviden érzékeltetem a reziliencia („lelki ellenállóképesség”) fontosságát a kiégés és az együttérzéses kifáradás (az ún. másodlagos trauma) megelőzésében. Bepillantást nyúj- tok a mindfulness módszerek elméleti hátterére és gyakorlatára, kiemelve hogy milyen hatással lehet a mindfulness (éber jelenlét) gyakorlása a gyógyítók egész-ségére és a gyó- gyítás, az orvos-beteg kapcsolat minőségére, a betegelégedettségre. Ízelítőt adok arról, hogyan válhatnak a mindfulness-gyakorlatok egyfajta klinikai alapkészséggé, hogyan alkalmazhatók a mindennapi gyakorlatban. Bemutatok néhány olyan rövid mindfulness gyakorlatot is, amivel akár egy zsúfolt nap közben is fellélegezhetünk pár pillanatra, hogy utána megújultan folytathassuk a hivatásunkat.

A rendezvényről és az előadásról Madocsai Eszter, a Nemzetközi Shiatsu Iskola vezetője által készített beszámolóból egy részlet:”

“…minden előadó a saját megoldásait, útját, a saját meggyőződését hitelesen és szenvedélyesen képviselte. Közülük egy előadót szeretnék kiemelni, dr. Nyitray Nellit, aki a mindfulness módszer tanára, és aki do-in oktató és shiatsu-gyógyász is egyben. Nelli remekül összefoglalta az éber jelenlét, azaz a mindfulness lényegét, a gyakorlás jellemzőit és előnyeit. Kiemelte a reziliencia, azaz a lelki ellenálló-képesség védelmére gyakorolt hatását. Egy rövid gyakorlást is csináltunk a vezetésével, hogy át is tudjuk élni, amiről szó van. Ha egy programokkal, kihívásokkal teli nap folyamán néhány percre megállunk, és éber jelenléttel, a tudatunk lecsendesítésével elvégezzük a jól bevált mindfulness gyakorlást, akkor új erőkkel gazdagozva tudjuk folytatni a feladatainkat. Ezek után kiemelte, milyen hatása van a módszer gyakorlásának a gyógyítók testi-lelki egészségére, az orvos-beteg kapcsolat alakulására, a beteg elégedettségére. Beszélt arról, hogyan válhat a mindfulness egyfajta klinikai alapkészséggé a kiégés és a stressz ellen. Magával ragadó Nelli szakértelme, meggyőző és autentikus személyisége. A shiatsu praxisban, a kezelések hatása jól támogatható lenne az éber jelenlét otthoni gyakorlásával. Biztosan van olyan a klienseink között, akinek ez hozna megoldást. Nellitől megtanulhatja.”

Jelentkezés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

Mindfulness – gyakorlással összekötött szakmai workshop

  Dátum: 2019. jan. 23., 10:15–17:30

  Helyszín: Széchenyi Egyetem, Győr, Egyetem tér 1.

  Vezeti: Prof. Dr. Bánki M. Csaba, pszichiáter, pszichofarmakológus, címzetes egyetemi tanár; Dr. Moretti Magdolna, Pszichiáter-pszichoterapeuta főorvos,, EMDR terapeuta; Dr. Szondy Máté, PhD, klinikai szakpszichológus, mindfulness (MBCT) oktató; Dr. Nyitray Kornélia, orvos, mindfulness (MBCT) oktató

  Csoportlétszám:

  Ár: a tanfolyam díja: 18.000 Ft

  Egyéb megjegyzések:

A Magyar Pszichiátriai Társaság 2019. évi Vándorgyűlésének előzetes workshopjaként akkreditált szakmai képzés.

  • Átfogó ismeretek a mindfulness eredetéről és alkalmazását támogató evidenciákról

  • Segítség a mindfulness technikák helyének megtalálásához a terápiás palettán

  • A klinikai gyakorlatban is alkalmazható tudás

  • Saját élményű tapasztalat

A mindfulness alapú módszerek (MBI) a modern kognitív tudományok elméletét és gyakorlati elemeit ötvözik a meditáció (szekularizált) gyakorlataival. Alkalmazásuk az elmúlt években világszerte ugrásszerűen elterjedt. Joggal merülnek fel tehát a MBI hatását, hatásmechanizmusát, hatótényezőit, illetve a klinikai alkalmazás területeit érintő kérdések, elsősorban arról, hogyan illeszthető a meglévő terápiás palettába. A workshop ezen túlmenően részletesen feltárja a mai kortárs világban reneszánszát élő ősi gyakorlatok tudományos hátterét, gyakorlati elemeit, sokrétű alkalmazhatóságát (nem csak pszichoterápiában és egészségügyben, hanem számos más területen, pl. oktatásban, sportban, vezetőképzésben, személyiségfejlesztésben) is.

A mindfulness kutatások egyik fontos felismerése, hogy a testi fitnesz gyakorlatokhoz hasonlóan a mentális fitnesz, a tudatosság előnyei is gyakorlással alapozhatók meg. Ezt szem előtt tartva a workshop résztvevői saját élményű tapasztalatot is szerezhetnek néhány vezetett mindfulness gyakorlat keretében.

A workshop vezetői:

Prof. Dr. Bánki M. Csaba, pszichiáter, pszichofarmakológus, címzetes egyetemi tanár
Dr. Moretti Magdolna, Pszichiáter-pszichoterapeuta főorvos,, EMDR terapeuta
Dr. Szondy Máté, PhD, klinikai szakpszichológus, mindfulness (MBCT) oktató
Dr. Nyitray Kornélia, orvos, mindfulness (MBCT) oktató

A tanfolyam kódja az OfTEX portálon: SE-TK/2019.I./00039

Akkreditált szakterületek: pszichiátria, neurológia, pszichotherápia, klinikai szakpszichológus, klinikai addiktológiai szakpszichológia, orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén
Pontértéke 16 pont.

A tanfolyam díja: 18.000 Ft.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ELŐADÓK

Bánki M. Csaba pszichiáter, neuropszicho-farmakológus,   címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának előadásában hallhatsz a mindfulness ősi gyökereiről, betekintést nyerhetsz Gautama tanításaiba, a meditáció filozófiájába és felfedezheted a párhuzamokat a sztoicizmustól egészen a kognitív pszichológiáig (Epiktetosztól Beck-ig) vonuló nyugati filozófiai és pszichoterápiás megközelítésekkel.

Az előadás emellett áttekinti a meditáció neurobiológiáját, a gyógyszerek és a pszichoterápiák meglepően hasonló agyi hatásmechanizmusát, feltérképezve, hogy az éber jelenlét rendszeres gyakorlásával milyen változások érhetők el az agy szerkezetében és működésében.

pszichiáter főorvos, pszichoterapeuta

Moretti Magdolna, többféle pszichoterápiás irányzatban jártas pszichiáter főorvos (kognitív viselkedésterapeuta, kiképző családterapeuta, EMDR terapeuta) ad ízelítőt arról, hogyan illeszthetők a mindfulness elemek a mindennapi pszichiátriai praxis eszköztárába.

 

 

 

 

 

 

 

Szondy Máté, klinikai szakpszichológus, PhD, családterapeuta, kutató, mindfulness (MBCT)­ tanár előadásában a modern pszichológiai irányzatok között tárja fel a mindfulness alapú módszerek helyét, és áttekintést ad az evidenciákkal alátámasztható alkalmazási területeiről. Előadását mindfulness meditációval zárja.

 

 

 

 

 

 

 

Nyitray Kornélia, orvos, mindfulness (MBCT) tanár vezetett mindfulness meditációkkal kiegészítve mutatja be a mindfulness alapú és mindfulness technikákat alkalmazó módszereket, majd a Mindfulness Alapú Kognitív Terápia felépítésébe ad részletesebb betekintést.

Jelentkezés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

Tetszett? Oszd meg másokkal is!